โดเมนเนม คืออะไร

ความหมายของโดเมนเนม 
   คือ ชื่อเว็บไซต์ (www.yourdomain.com) ที่ท่านสามารถเป็นเจ้าของ ซึ่งจะต้องไม่ซ้ำกับคนอื่น เพื่อการเรียกหาเว็บไซต์ที่ต้องการ
“ชื่อเว็บไซต์” คือ สิ่งแรกที่แสดง หรือ ประกาศความมีตัวตนบนอินเตอร์เน็ตให้คนทั่วไปได้รู้จัก เช่น  www.thaitv3.com

Domain Name ทำงานอย่างไร
ในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต จะใช้กลุ่มตัวเลข 4 กลุ่มที่คั่นด้วยจุด (ตัวเลขในแต่ละกลุ่มจะมีค่าได้ตั้งแต่ 0-255) เช่น 203.33.192.255 หรือที่รู้จักกันในชื่อของ IP Address ในการระบุตำแหน่งของWebsite ต่างๆ IP Address อยู่ในรูปของตัวเลขซึ่งยากแก่การจดจำดังนั้นจึงเป็นการสะดวกกว่าที่จะใช้ชื่อหรือกลุ่มของตัวอักษร ซึ่งก็คือ
Domain Name ในการอ้างอิงแทน

www     Thaimail      com
สามารถอธิบายได้ดังนี้
www    คือ ชื่อเครื่อง
thaimail คือ ชื่อโดเมน ที่สื่อความหมายถึงเป็นการให้บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย
com      คือ หน่วยงานทางธุรกิจ แต่ในที่นี้ไม่ได้ตั้งอยู่ในประเทศ สหรัฐอเมริกา เพียงแต่ใช้.com เพราะว่าจำง่าย

ประเภทของ Domain Name แบ่งได้เป็น 2 ประเภท 
1.  โดเมน 2 ระดับ   ชื่อโดเมน . ประเภทของโดเมน
จะประกอบด้วย  www . ชื่อโดเมน . ประเภทของโดเมน 
เช่น www.b2ccreation.comประเภทของโดเมน คือ คำย่อขององค์กร


2.  โดเมน 3 ระดับ   ชื่อโดเมน . ประเภทของโดเมน . ประเทศ
จะประกอบด้วย www . ชื่อโดเมน . ประเภทของโดเมน . ประเทศ
เช่น www.pk.ac.th, www.google.co.th

โดเมนเนม 2 ระดับ
 
ประเภทของโดเมน คือ คำย่อขององค์กร โดยประเภทขององค์กรที่พบบ่อย มีดังต่อไปนี้ .com คือ บริษัท หรือ องค์กรพาณิชย์ ธุรกิจการค้า
.org คือ องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงผลกำไร เช่น สมาคม หรือมูลนิธิ
.net คือ องค์กรใด หรือบริษัทใด ที่ทำงานเกี่ยวกับ เกตเวย์ (Gateway) หรือ จุดเชื่อมต่อเครือข่าย (Network)
.edu คือ สถาบันการศึกษา
.gov คือ องค์กรของรัฐบาล
.mil คือ องค์กรทางทหาร
.info คือ เว็บไซต์ที่นำเสนอข้อมูลเป็นหลัก
.biz คือ เว็บไซต์องค์กรที่เกี่ยวกับธุรกิจการค้า
.name คือ เว็บไซต์ครอบครัว บุคคล
.mobi คือ เว็บไซต์โทรศัพท์มือถือ 
.tel คือ เว็บไซต์การสื่อสาร
.travel คือ เว็บไซต์การท่องเที่ยว โรงแรม ทัวร์ 
* ทั้งนี้ เป็นเพียงหมวดหมู่ในการสื่อสารให้กับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ให้ตรงกลุ่มเป้าหมายเท่านั้น
 
โดเมนเนม 3 ระดับ
 
จะประกอบด้วย www . ชื่อโดเมน . ประเภทของโดเมน . ประเทศ เช่น www.cu.ac.th, www.nectec.or.th, www.google.co.th
 
ประเภทขององค์กรที่พบบ่อย คือ
.co คือ บริษัท หรือ องค์กรพาณิชย์
.ac คือ สถาบันการศึกษา
.go คือ องค์กรของรัฐบาล
.net คือ องค์กรที่ให้บริการเครือข่าย
.or คือ องค์กรเอกชนที่ไม่แสวงผลกำไร


งานที่ 5 แบบฝึกหัดท้ายบท คลิก

copyright©2013 webmaster : kruwaewpk@gmail.com