บทเรียนออนไลน์นี้ จัดทำขึ้นเพื่อให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมและทบทวนความรู้ที่เรียนมาโดยครูนันทวัน สร้อยปทุม

Download Program Dreamweaver

ขั้นตอนการไรท์แผ่น CD

ดูตัวอย่างงานกลุ่ม 3/1 ดอกทานตะวัน

ดูตัวอย่างงานกลุ่ม 3/13 ดอกกุหลาบ

 
copyright©2013 webmaster : kruwaewpk@gmail.com